På Lund Bigård på Romerike driver vi med produksjon og salg av honning.

Årsproduksjon er 10.000 kg honning :
Sommerhonning ( Romerikshonning ) utgjør ca 6.000 kg
Røsslynghonning utgjør ca 4.000 kg

300 bikuber er utplassert på Romerike på sommeren, da samler biene sommerhonningen.
På ettersommeren flyttes disse kubene til Rendalen i Hedmark, og Tovdal i
Aust Agder for at biene skal samle honning på røsslyng.

På Lund Bigård er en moderne driftsbygning med det mest moderne produksjonsutstyret på markedet.
Mye av materialet i bikubene blir produsert av innehaver på Lund Bigård. Honningproduksjonen på Lund Bigård er godkjent av mattilsynet, og har godkjenningen KSLB (Kvalitetssikring Landbruk Birøkt).

Sommerhonningen markedsføres som ”ROMERIKSHONNING” og kan kjøpes direkte på Lund Bigård, eller hos de fleste REMA 1000 butikker på Romerike og Oslo Øst.